Hoeveel werk is het?

Bij Agile werken draait alles om de juiste dingen doen. Doe eerst de dingen die het minste tijd kosten (lage impact) en tegelijk het meest opleveren (hoge waarde). De product backlog is op die manier geordend. Estimation – jep, agile is doorspekt van Anglicismen – is echter niet makkelijk. Op deze pagina een paar handreikingen.

WERK INSCHATTEN IS LASTIG
Wij mensen zijn goed in relatief schatten (‘Een olifant is groter dan een muis’) maar beroerd in absoluut schatten (‘Een olifant weegt x kilo, een muis slechts y’). In agile hebben schattingen dan ook relatief karakter.

Dit betekent dat je eerst een benchmark kiest. Een goed uitgewerkte taak of user story geldt als gemiddelde waarmee de andere items worden vergeleken.  De kernvraag: ‘Is deze taak meer of minder werk dan de benchmark’? We gebruiken hiervoor geen uren maar relatieve eenheden. Onderstaand een aantal technieken om grootte relatief te schatten.

GROOTTE INSCHATTEN
Er zijn verschillende technieken om de grootte van items in te schatten. Nogmaals: het gaat om relatieve schattingen.

  1. Planning poker
    Dit is de bekendste manier om de grootte van PBI’s in te schatten. Soms ook gebruikt voor het bepalen van waarde. Hier is voldoende over geschreven en bekend, maar voor wie meer wil weten.
  2. T-shirt sizing
    Geen Fibionacci reeks zoals bij planning poker, maar t-shirt maten. van XXS tot XXL. Ook bekend, dus meer achter deze link.
  3. Hand voting
    Geen planning poker kaarten bij de hand? Aan diezelfde hand zitten vijf vingers. De vuist meegerekend heb je dus 6 varianten. Een vuist betekent helemaal oneens en vijf vingers helemaal mee eens. tel af ‘1…2…3…’ en steek tegelijk je hand op. Bespreek vooral de uitersten (en waak voor de grapjes die de hitlergroet brengt).

Een eerste backlog maken
Begin je met scrum? Maak dan een eerste product backlog. een erg handige en leuke techniek hiervoor is Magic Estimation. Barry Overeem legt de werkwijze hier helder uit.

Heb je leuke of betere manieren voor estimation, mail ze me!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Welkom in de LSD toolkit
Je bent beland in de Lean Story Design toolkit. Een schatkist vol werkinstructies, sjablonen, allerhande werkvormen, oefeningen, handige tips en slimme trucs voor de teamcoach, teamlead, LSD coach, scrum master en agile coach.

Als je op zoek bent naar informatie over LSD, de workshops of de boeken, kijk dan op de corporate website.